Sensibilitet

Hvorfor overhovedet beskæftige sig med begrebet sensibilitet? Og hvis, hvordan så?
Jeg har bevæget mig ind i feltet gennem en erindring fra den tidligste barndom. Fra før sproget.
En erindring om at stå en tidlig morgen og tro, at der ligger en stor lysende orange bold på græsplænen, som jeg af uforklarlige årsager ikke kan samle op eller få fat på. Der kommer en voksen og tager min hånd, og vi går. Sikkert ind. Sansningen har været så stærk, at den stadig er med mig.
Jeg har arbejdet i nogle uger med den cirkulære form og lasering, for på den måde at få det transparente og lysende udtryk frem. Men lige så meget for at bevæge mig dybere ind i feltet, hvor sensibiliteten er. Det sansende og sansede. At arbejde i rummet mellem det refleksive og det intuitive. Jeg har forsøgt, og forsøger fortsat i dette forløb, at bevæge mig ned i kroppen. At arbejde ud fra de tilbagemeldinger materialet giver. At fornemme, sanse, vælge, navigere, beslutte, sammensætte og konstruere i en form for samarbejde og dialog med materialet. Der er selvsagt noget materiale som egner sig bedre end andet til at at bevæge sig ind i dette felt. Det bløde, det feminine, det transparente. Samtidig er det også fint at sammenstille det hårde og det bløde for derigennem at tydeliggøre Idéen og udtrykket. Hvorom alting er - det fint vævede hvide og samtidig tyngdefulde stof kaldte nærmest på mig. Ud over de malede cirkler, har jeg også i nogle uger arbejdet med sammensætning af tekstil, plast, tape, pladevat og andre materialer som er blevet limet og syet sammen. Derfor kom der allerede onsdag eftermiddag en proces i gang ud fra det hvide netagtige stof.
Jeg vedhæfter foto, som viser det første af nok to værker, hvor det hvide netagtige stof kommer til at indgå. Her ligger lagene ovenpå hinanden med et hul i midten, hvor stoffet ligger hen over hullet. Alle lag er limet med dels benlim, dels stoflim. I hullet i midten under stoffet skimtes en laseret lille cirkel (et udklip fra et langt større arbejde).

Det der er målet, er at sætte gang i en proces, som bevæger sig ind i feltet, hvor sensibiliteten og sansningen sker, samt udtrykke dette. Vi har brug for den styrke, som ligger i sansningen, sensibiliteten og i sidste ende empatien.

Der findes andre veje, end dem vi oftest går i vores samfund for nuværende.

 

 

Written by Bank of Materials