To Hold The Body

Siddemøbel til en filmkarakter
3. semester, Unit 2/3 C, Arkitektskolen Aarhus, efterår 2019

Formål
Målet med opgaven er at udforme og bygge et siddemøbel/en kropsbærer til en filmkarakter.

Opgaven
Filmkarakterens rutiner, psykologi, adfærd og kropslige særkender er tidligere belyst under filmseminaret og ved udførelsen af en videosekvens. Nu er filmkarakteren klienten. 
Kravet er at siddemøblet/kropsbæren er udformet på en sådan måde at det/den medvirker til at fremme iscenesættelsen af filmkarakteren. Siddemøblet/kropsbæren kan som sådan ses som en rekvisit, der styrker filmkarakterens udtryk.
En forudsætning for at løse opgaven er således at kunne nærstudere filmkarakterens bevægelsesmønstre og interaktion med de fysiske omgivelser. Herunder filmkarakterens placering i rummet, håndtering af fysiske genstande og kropsholdning.

Ud over at skabe et unikt siddemøbel/kropsbære til en filmkarakter er det desuden målet med opgaven at udvikle en forståelse for sammenhængen mellem repræsentation (tegning) og præsentation (fysisk objekt). Dette udgør den grundlæggende træning af arkitekten og udvikler evnen til at veksle mellem abstrakt tegning og konkret form.

Jonas Landry Brandt
Arkitektstuderende, AARCH
Materialer: Douglas & Læder

Stolen er designet med afsæt i workshoppen ‘At Bære Kroppen’ for 3. semester studerende på AARCH. Det overordnede formål med workshoppen har været at udforme og bygge et siddemøbel/en kropsbærer til en filmkarakter. I dette tilfælde er det taget udgangspunkt i filmen Fight Club og karateren Tyler Durden.

 

 

Written by Bank of Materials